Home » Woonzorgcomplex Eindhoven

Woonzorgcomplex Eindhoven

Missie
Trend Zorg biedt begeleiding en ondersteuning aan jongeren die vanwege hun problematiek moeite hebben om zich staande te houden in de samenleving. Het verbeteren van de kwaliteit van leven en het vergroten van de autonomie staat hierbij centraal. Trend Zorg gaat uit van gelijkwaardigheid en heeft drie speerpunten: Betrouwbaar, betrokken en transparant.

 • Betrouwbaar: Open en eerlijk in het nakomen van afspraken.
 • Betrokken: We helpen en ondersteunen je in je persoonlijk proces.
 • Transparant: We zijn duidelijk, inzichtelijk en toegankelijk door onze open communicatie.

Wij achten het van groot belang om de mogelijkheden van ieder individu centraal te zetten. Omdat alle jongeren anders zijn werkt Trend Zorg vanuit een individuele visie en benadering. Alle jongeren behouden de regie en kracht over hun eigen leven. De kleinschaligheid van de geboden zorg ondersteund hierin omdat je persoonlijkheid telt.

Visie
Trend Zorg voorziet de volgende trends en ontwikkelingen:

 • Jongeren willen zorg ontvangen binnen kleinschalig opgezette locaties;
 • Jongeren worden vanuit één loket geholpen en doorverwezen;

Jongeren willen persoonlijk contact en wensen ondersteund te worden door vaste hulpverlenen die zich openstellen en gelijkwaardig zijn. Door kleinschalige zorg efficiënt en effectief aan te bieden is Trend Zorg voorbereid op de ontwikkelingen binnen de zorg en komt zij tegemoet aan de wensen van de jongeren. Trend Zorg streeft naar schaalvergroting binnen de regio’s: Veldhoven, Eindhoven, Helmond en Bakel. Trend Zorg waakt over de kwaliteit van haar dienstverlening zodat de jongeren centraal blijven staan. Daarnaast ondersteunt Trend Zorg in het contact met de doorverwijzer/ opdrachtgever en Trend Zorg streeft er dan ook naar korte lijnen te onderhouden met de opdrachtgevers Trend Zorg biedt verschillende begeleidingsvormen:

 • Weekendopvang voor jongeren van 4 t/m 18 jaar
 • Ambulante begeleiding.
 • Bevordering communicatie cliënten, ouders en instelling.
 • Vanaf 18 jaar:
  • 24 uurs toezicht in een kleine woonvorm waarbij de begeleiders inwonen.
  • Samenwonend met andere cliënten, 24 uurs bereikbaarheidsdienst
  • Zelfstandig alleen- of samenwonend in een studio of appartement met ambulante begeleiding

Bezoekadres

Trend Zorg Veldhoven BV
Medisch Expertise Centrum Kempen (Het MECK)
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven

Bereikbaarheid

Van maandag t/m vrijdag:
van 09.00 uur tot 17.00 uur

Tel. 040-2306846
Email: info@trend-zorg.nl


Bedrijfsinformatie

Kvk nr: 76816028