Home » Weekendopvang A2 gemeenten

Weekendopvang A2 gemeenten

Weekendopvang A2 gemeenten – Trend Zorg biedt kleinschalige weekendopvang voor kinderen en jongeren met de diagnose autisme, ADHD en/of een verstandelijke beperking.

Doelgroep.
Deze weekendopvang is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met de diagnose autisme en/of ADHD  en jongeren met een IQ boven de 80 en met de diagnose autisme en/of ADHD.

Groepen.
Bij de samenstelling van de groepen houden we zo veel mogelijk rekening met de leeftijd, het ontwikkelingsniveau en de interesses van de jongeren. De deelnemers worden verdeeld in groepen van minimaal 3 en maximaal  6 deelnemers met 1 of 2 begeleiders.

Begeleiding.
Alle begeleiders van Trend Zorg hebben een sociaal pedagogische opleiding gevolgd en hebben ervaring  met de doelgroep. Daarnaast is er nog een coördinator en flex begeleider aanwezig op het park. Deze flex begeleider kan ingezet worden waar extra begeleiding gewenst is.

Trend Zorg heeft ook een vaste psycholoog in dienst, die adviezen kan geven aan de begeleiding.

Locatie.
Onze weekenden worden gehouden op de Kempervennen in Westerhoven bij Valkenswaard.
Wij kunnen daar verschillende activiteiten organiseren zoals sport en spelactiviteiten en natuurlijk ook ontspanning.

Website Centerparcs de Kempervennen voor meer informatie.


Tijden en datums.
Onze weekenden zijn 1x per maand van vrijdag 18:00 uur  tot zondag 18:00 uur.

Wij zorgen er voor dat uw kind al gegeten heeft en alle spullen zijn ingepakt. Er zal koffie en thee voor u klaar staan en we spreken samen het weekend na.

Datums: Volgen nog

Methodiek Trend Zorg.
Trend Zorg  werkt met de methodiek van Colette de Bruin, genaamd “Geef me de vijf”. Door het kind de vijf te geven, bieden wij het kind duidelijkheid en structuur. Wat is mijn taak, hoe voer ik hem uit, wanneer moet ik het doen, waar vindt het plaats en wie is erbij betrokken zijn de vragen die als een rode draad in ons handelen terugkomen.

Doordat de begeleiders inzicht krijgen in de stoornis van het kind, kunnen zij op een passende wijze reageren door de vijf aan te bieden. Door het kind handvatten te geven hoe te handelen in verschillende praktijksituaties, streeft Trend Zorg  ernaar om de ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Doelen.
Tijdens het weekend werkt Trend Zorg aan de volgende doelen.

1. ZELFREDZAAMHEID
2. VRIENDSCHAPPEN OPBOUWEN EN ONDERHOUDEN
3. OMGAAN MET CONFLICTEN
4. COMMUNICEREN
5. WAARDEN EN NORMEN
6. ZELFVERTROUWEN
7. ZELFACCEPTATIE

Het hoofddoel is dan ook: structuur, rust en duidelijke communicatie.

Begeleidingsplan.
Trend Zorg werkt met een begeleidingsplan die samen met u en uw kind worden opgesteld.
Onze begeleiders zullen begeleiden op de doelen die beschreven staan in het begeleidingsplan.
De vooruitgang van de doelen  zal na het weekend met u besproken worden.

Aanmelding.
Aanmelding kan via onze website waarna wij contact met u opnemen voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Ook sturen wij u alvast het inschrijfformulier en informatie toe over de weekendopvang.

Voorafgaand aan de weekendopvang vindt een intake gesprek plaats met de coördinator. Dit wordt gedaan op de Kempervennen zodat u en uw kind alvast kennis kunnen maken met de weekend opvang.

Tijdens het intakegesprek worden ook de doelen besproken waar wij aan gaan werken tijdens de weekenden. Deze doelen worden opgesteld in overleg met de ouders en het kind en vastgelegd in het begeleidingsplan.

Voor het weekend.
Voor het weekend krijgt u via de e-mail het programma en de indeling van de groepen en de begeleiders toegestuurd. U kunt uw kind alvast voorbereiden op het weekend.

Aanvang weekend.
U kunt uw kind brengen op vrijdag vanaf 18.00 uur. Er staat dan koffie en thee voor u klaar en u kunt de bijzonderheden/overdracht met de begeleider bespreken. Daarna gaan wij starten met de weekendopvang.

Einde weekend.
U kunt uw kind op zondag vanaf 18.00 uur weer ophalen. Wij zorgen ervoor dat uw kind al gegeten heeft en de spullen ingepakt zijn. Er staat koffie en thee klaar en er is de mogelijkheid om het weekend na te bespreken.

Na het weekend.
Na het weekend ontvangt u via e-mail een verslag van het weekend. In de loop van de week zullen ook de foto’s op de website staan. U kunt deze  foto’s te bekijken via persoonlijk inlogaccount op onze website.

Financiering.
De kosten van de weekendopvang kunnen betaald worden uit PGB of uit Zorg in Natura.

Zorg in Natura.
Trend Zorg heeft met deze onderstaande gemeentes een overeenkomsten afgesloten in Zorg in Natura.

Eindhoven en randgemeentes
Veldhoven, Waalre, Valkenswaard, Geldrop, Nuenen, Son en Breugel, Best

De Kempen
Oirschot, Eersel, Bergeijk, Bladel, Reusel- de Mierde

Peel 6.1
Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne, Asten, Someren, Heeze-Leende, Cranendonck
Wilt u gebruik maken van de weekendopvang, neem dan contact met de WMO van uw gemeente.

Persoonsgebonden budget (PGB)

De kosten per weekend in PGB  € 525,-

Meld u aan

Delen met je vrienden

Bezoekadres

Trend Zorg Veldhoven BV
Medisch Expertise Centrum Kempen (Het MECK)
Provincialeweg 44
5503 HG Veldhoven

Bereikbaarheid

Van maandag t/m vrijdag:
van 09.00 uur tot 17.00 uur

Tel. 040-2306846
Email: info@trend-zorg.nl

Bedrijfsinformatie

Kvk nr: 76816028