Home »  Exclusie criteria

Exclusie criteria begeleid/ beschermd wonen Trend Zorg

  • Een gevaar voor zichzelf en/of anderen (te denken valt aan suïcidaal gedrag, ernstige gedragsproblemen zoals verbale en/of non-verbale agressie en/of ODD problematiek en/of seksueel ongewenste gedragingen en ernstig crimineel gedrag waarbij justitie betrokken is)
  • Psychose, manische depressie of borderline persoonlijkheidsstoornis: dit kan wel in het kader van ambulante begeleiding
  • Lichamelijke aandoening waardoor cliënt op persoonlijke verzorging door een ander is aangewezen of dermate beperkt is in de mobiliteit dat deze zich niet zelfstandig kan voortbewegen zonder structureel rolstoel gebruik
  • Verstandelijke beperking van dien aard dat iemand niet leerbaar is
  • Aan middelengebruik/ verslaving gerelateerde problematiek waarvoor opname in een behandelsetting noodzakelijk is
  • Noodzaak voor vrijheid beperkende maatregelen (zoals deur op slot, kalmerende medicijnen, vasthouden)
  • Zwangere of cliënten met (inwonende) kinderen
  • Vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis) of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang) of noodzaak tot gesloten opname.

Er wordt telkens een individuele beoordeling gemaakt door betrokkenen, psycholoog, begeleiding en leiding, in overleg met de indicatie steller.

Delen met je vrienden

Bezoekadres

Trend Zorg Veldhoven BV
Business Centers, Place fot Bizz Valkenswaard
Kerkhofstraat 21, unit 14
5554 HG Valkenswaard

 

Bereikbaarheid

Van maandag t/m vrijdag:
van 09.00 uur tot 17.00 uur

Tel. 040-2089290
Email: info@trend-zorg.nl


Bedrijfsinformatie

Kvk nummers:
Trend Zorg Veldhoven BV: 76816028
Trend Zorg Helmond BV: 70063079